Princess👑

Une derniere danse

(via ruyalarkizi)

(gecebescayi gönderdi)

annen gibi sevmiyorum ben. bilirsin sen, sen olmasaydın da sevecekti annen. öyle bir şey değil bendeki. sen olduğun için seviyorum seni, tercih hakkımı kullanarak seviyorum.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Princess👑

ask meee/Arşiv/RSS

"annen gibi sevmiyorum ben. bilirsin sen, sen olmasaydın da sevecekti annen. öyle bir şey değil bendeki. sen olduğun için seviyorum seni, tercih hakkımı kullanarak seviyorum."

- (via ruyalarkizi)

(gecebescayi gönderdi)

(Kaynak: gifdunyasi, sessiznotalar gönderdi)